"Atlas mięsa" to raport kilku niemieckich organizacji ekologicznych, gdzie podsumowano informacje na temat przemysłu produktów odzwierzęcych jak mięso, nabiał i jaja. W udostępnionej na początku września publikacji znajdziemy dane z całego świata, a wniosek jest prosty - branża zwierzęca niszczy planetę.

noizz.pl/ekologia/bogate-kraje

"Poważne susze mogą w najbliższych dekadach pojawiać się w Europie dwukrotnie częściej, niż dziś. Zmiany we wzorcach opadów będą stanowić zagrożenie dla milionów ludzi"

zielona.interia.pl/klimat/news

"Od potężnych dębów i pięknych magnolii po tropikalne gatunki drzew. Według nowego raportu, co najmniej jedna trzecia drzew rosnących dziko stoi w obliczu zagłady. Eksperci twierdzą, że zagrożonych jest nawet 17 500 gatunków drzew. To dwa razy więcej niż łącznie zagrożonych ssaków, ptaków, płazów i gadów. Naukowcy wzywają do podjęcia pilnych działań i wskazują, że przyczyną zagrożeń jest przede wszystkim wylesianie, rolnictwo i zmiany klimatyczne"

dzienniknaukowy.pl/aktualnosci

"Zwierzęta odczuwają emocje, tworzą między sobą więzi i reprezentują różne typy behawioralne. Dotyczy to zarówno kręgowców, jak i wielu bezkręgowców. Dowodów na to dostarczają wyniki badań z różnych dyscyplin: biologii ewolucyjnej, neurobiologii, etologii i innych. Jednym z najnowszych, intensywnie się rozwijających obszarów nauki są badania nad rozwojem behawioralnej indywidualności zwierzęcia (tzw. osobowości, ang. personality)"

naukadlaprzyrody.pl/2021/08/30

"Strajk nad Wisłą to wydarzenie rzadkie niemal jak śnieg na Jamajce. Regularnie strajkują ledwie trzy grupy zawodowe – nauczyciele, pracownicy ochrony zdrowia i górnicy. Chociaż już nawet górnikom odechciało się strajkować, bo właśnie zgodzili się na likwidację kopalń bez jakichś większych awantur"

krytykapolityczna.pl/kraj/dlac

https://161crew.bzzz.net/afganistan-globalny-kontekst/

Z tego, co widziałem, amerykańskie operacje antyterrorystyczne polegają głównie na tworzeniu rynków dla amerykańskich technologii i produktów wojskowych oraz zabezpieczaniu zasobów dla amerykańskiego imperium. Przez 20 lat wspieraliśmy lokalnych i regionalnych watażków, dając im broń, pieniądze i uzbrojenie, aby nie atakowali naszych sił. Daliśmy zielone światło ich szwadronom śmierci i nazwaliśmy je Afgańską Policją Lokalną. Pracując na wyższych szczeblach, obserwowałem, jak zarówno oficerowie, jak i młodsi żołnierze starają się budować swoje CV w nadziei, że zostaną najemnikami firm i agencji, które faktycznie rządziły tym przedsięwzięciem. Generałowie robili kariery i zatrudniali się w tych firmach lub w Departamencie Obrony/Wywiadu. Od Syrii i Iraku po Jemen i całą Afrykę, we wszystkich naszych 800 bazach wojskowych, nie znam ani jednej misji wojskowej, która skupiałaby się głównie na zaprowadzaniu pokoju i stabilności.Oryginał: https://pl.crimethinc.com/2021/08/16/afghanistan-the-taliban-victory-in-a-global-context-a-perspective-from-a-veteran-of-the-us-occupation

Realia i absurdy ochrony przyrody w Polsce

Przyrodnicy i organizacje pozarządowe od kilkudziesięciu lat walczą o utworzenie Turnickiego Parku Narodowego na Pogórzu Przemyskim. Gdyby ich plany się powiodły, byłby to pierwszy od wielu lat społecznie zaprojektowany, czyli stworzony oddolnie, z obywatelskiej inicjatywy, park narodowy w naszym kraju. Od końca kwietnia bój o lasy skrywające relikty pradawnej puszczy przybiera na sile. A to za sprawą aktywistów Inicjatywy Dzikie Karpaty, którzy blokują prowadzoną tam intensywną wycinkę. Walka o Puszczę Karpacką to nic […]

"Pożary zabijają ludzi żyjących setki kilometrów od ognia. Toksyczny dym z płonących lasów może stanowić bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi nawet setki kilometrów od miejsca, w którym toczy się walka z ogniem"

zielona.interia.pl/klimat/news

"Straż Graniczna uderzyła pałką jednego z uchodźców, innych straszyła celując z broni, niszczyła smartfony i bezprawnie wyrzuciła na Białoruś"

oko.press/pogranicznicy-bili-u

Słyszymy, że latanie szkodzi klimatowi, a każdy lot to ogromne ilości wyemitowanego dwutlenku węgla. Kalkulator lotów pozwoli to sprawdzić.

smoglab.pl/kalkulator-lotow-em

W kontekście zmian klimatycznych i najnowszego raportu IPCC świetny komentarz. Kapitalizm upadnie, wcześniej czy później. Lepiej wcześniej, bo wówczas będzie mniej bolało, ale zobaczymy..

wolnelewo.pl/nowy-raport-ws-zm

W swoim najnowszym (szóstym) raporcie podsumowującym Międzyrządowy Zespół ds. Zmiany Klimatu bardziej zdecydowanie niż dotąd pisze o związku globalnego ocieplenia z działalnością człowieka, zawęża możliwy zakres czułości klimatu i ostrzega o zbliżającym się przekroczeniu progów wzrostu temperatury o 1,5 oraz 2°C względem czasów przedprzemysłowych.

naukaoklimacie.pl/aktualnosci/

Na całym świecie ludzie organizują się w oddolne ruchy, które mają na celu zadbanie o zieleń w najbliższym sąsiedztwie. Często określają się mianem partyzantów, od angielskiego zwrotu guerilla gardening.

swiatoze.pl/zrywaja-chodniki-z

Rozpoczął się bodaj największy w ostatnich latach strajk robotników. Od wczorajszego wieczora strajkuje załoga Paroc Polska w Trzemesznie […]

wolnelewo.pl/strajk-robotnikow

Pokaż starsze
Lhub.Social

Serwer Mastodon projektu Lewicowy Hub https://lhub.pl