"Poważne susze mogą w najbliższych dekadach pojawiać się w Europie dwukrotnie częściej, niż dziś. Zmiany we wzorcach opadów będą stanowić zagrożenie dla milionów ludzi"

zielona.interia.pl/klimat/news

Zaloguj się, aby udzielić się w tej konwersacji
Lhub.Social

Serwer Mastodon projektu Lewicowy Hub https://lhub.pl