"Zwierzęta odczuwają emocje, tworzą między sobą więzi i reprezentują różne typy behawioralne. Dotyczy to zarówno kręgowców, jak i wielu bezkręgowców. Dowodów na to dostarczają wyniki badań z różnych dyscyplin: biologii ewolucyjnej, neurobiologii, etologii i innych. Jednym z najnowszych, intensywnie się rozwijających obszarów nauki są badania nad rozwojem behawioralnej indywidualności zwierzęcia (tzw. osobowości, ang. personality)"

naukadlaprzyrody.pl/2021/08/30

@wounded_knee7 sporym zaskoczeniem było dla mnie odkrycie, że do odczuwania emocji są zdolne również organizmy, które zazwyczaj są w tym aspekcie kompletnie pomijane - owady. Większość osób będzie nawet skłonna "przyznać" emocje większym zwierzętom jednocześnie traktując insekty jak swego rodzaju biologiczne drony. Tymczasem - choć temat jest dość słabo zbadany - osy potrafią rozpoznawać twarze i uczyć się ich od innych os, mrówki zdają test lustra, a żuki są zdolne odczuwać strach.

Zaloguj się, aby udzielić się w tej konwersacji
Lhub.Social

Serwer Mastodon projektu Lewicowy Hub https://lhub.pl