Śledź

Odcięło dostęp do internetu i nie mogłem kupić biletu

RT @nickuus

Pierwszy raz esim mi się zawiesiło 🙄

Zaloguj się, aby udzielić się w tej konwersacji
Lhub.Social

Serwer Mastodon projektu Lewicowy Hub https://lhub.pl