Baterie Iron-Air jako system magazynowania Energii... Form Energy planuje zejść do ceny $20/kWh (przepompownie to około $100/kWh , a Li-ion ponad $300/kWh)
W tej cenie magazyn na utrzymanie całej Polski przez tydzień to ~ $63 mld

youtube.com/watch?v=Ui6wWzxCrQ

Zaloguj się, aby udzielić się w tej konwersacji
Lhub.Social

Serwer Mastodon projektu Lewicowy Hub https://lhub.pl