RT @idestond@twitter.activitypub.actor

Amelka jest przekochana, miziasta, chciała nam się pakować do transportera. Czeka na swój domek w KOTYlionie w Łodzi.

🐦🔗: twitter.com/idestond/status/14

Zaloguj się, aby udzielić się w tej konwersacji
Lhub.Social

Serwer Mastodon projektu Lewicowy Hub https://lhub.pl