Śledź

RT @K_Smiszek

Brak słów… kilkuletnie dzieci od 2 tygodni w lesie. Na mrozie.
Ludzie! Miejcie litość!
Jak można tak nienawidzić bliźniego?
Moralny upadek pisu… tyle posłanek prawicy „walczy o każde życie”… zgnijecie w waszym piekle! twitter.com/nocnaz/status/1447

🐦🔗: twitter.com/K_Smiszek/status/1

Zaloguj się, aby udzielić się w tej konwersacji
Lhub.Social

Serwer Mastodon projektu Lewicowy Hub https://lhub.pl