Śledź

RT @magdadropek

Uwaga! Znalazło się konstytucyjne prawo człowieka do spontanicznego demonstrowania ‼️ Od 26 czerwca zgromadzenia spontaniczne możliwe - do 150 osób 🤷🏻‍♀️

🐦🔗: twitter.com/magdadropek/status

Zaloguj się, aby udzielić się w tej konwersacji
Lhub.Social

Serwer Mastodon projektu Lewicowy Hub https://lhub.pl