Śledź

RT @mkljczk

Czy trzymacie zdjęcie swojego dowodu osobistego lokalnie, na komputerze lub w telefonie? Czy trzymacie takie zdjęcie w jakiejś nieszyfrowanej chmurze — hosting plików, skrzynka e-mail, cudza skrzynka, social media?

Przypominam że twitterowe sondy są anonimowe.

🐦🔗: twitter.com/mkljczk/status/140

Zaloguj się, aby udzielić się w tej konwersacji
Lhub.Social

Serwer Mastodon projektu Lewicowy Hub https://lhub.pl