Śledź

RT @sikorka_z_krk

@michaljadczak Powinno być koło ratunkowe o nazwie Dziwisz – wówczas prawidłowa odpowiedź brzmiałaby „nie wiem, nie znam, nie widziałem”.

🐦🔗: twitter.com/sikorka_z_krk/stat

Zaloguj się, aby udzielić się w tej konwersacji
Lhub.Social

Serwer Mastodon projektu Lewicowy Hub https://lhub.pl