Śledź

Kto jeszcze nie widział to polecam...
bardzo sensownie wytłumaczone czym jest lewica i jacy ludzie popierają te wartości.

RT @LewicowyHub

📺 Nowy materiał ::Polecane: "MICHNIK tłumaczy Mentzenowi, czym jest PRACA." youtube.com/watch?v=wqSwWGj4uC

🐦🔗: twitter.com/LewicowyHub/status

Zaloguj się, aby udzielić się w tej konwersacji
Lhub.Social

Serwer Mastodon projektu Lewicowy Hub https://lhub.pl